14 September 2011

ONE HUNDRED FORTY FIRST

Est autem participare quasi partem capere; et ideo quando aliquid particulariter recipit id quod ad alterum pertinet, universaliter dicitur participare illud; sicut homo dicitur participare animal, quia non habet rationem animalis secundum totam communitatem; et eadem ratione Socrates participat hominem; similiter etiam subiectum participat accidens, et materia formam, quia forma substantialis vel accidentalis, quae de sui ratione communis est, determinatur ad hoc vel ad illud subiectum; et similiter effectus dicitur participare suam causam, et praecipue quando non adaequat virtutem suae causae; puta, si dicamus quod aer participat lucem solis, quia non recipit eam in ea claritate qua est in sole.

But participation is, as it were, to take a part.  And therefore when something receives particularly what belongs to another universally, it is said to participate in that, as main is said to participate in animal since man does not possess the intelligible content of animal according to its entire community (i.e. universality); and in the same way Socrates participates in man.  Similarly, a subject participates in its accident and matter in form, since a substantial or accidental form, which is common from its intelligible content, is determined to this or that subject.  Similarly, too, an effect is said to participate in its cause, and especially when the effect is not equal to the power of its cause, as for example if we say that air participates in the light of the sun, since it does not receive light with the brilliance it has in the sun.

— St. Thomas, Commantary on De Hebdomadibus, lect. 2